Od Pani Heleny Paszkiewicz, p.o. dyrektora szkoły otrzymaliśmy następujące informacje:

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas zerowych i pierwszych odbędzie się 20 czerwca o godz. 18.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Hezjoda 15.

Po spotkaniu, w godz. 18.30-20.00 w auli odbędzie się kiermasz podręczników dla przyszłych uczniów klas zerowych i pierwszych.

oraz

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas II, III, IV, V, VI odbędzie się 21 czerwca o godz 18.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Hezjoda 15.

Po spotkaniu, w godz. 18.30-20.00 w auli odbędzie się kiermasz podręczników dla przyszłych uczniów klas II-VI.