W związku z zawiązaniem się grupy rodziców, którzy będą starali się o otwarcie klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 1, prosimy o kontakt rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy byliby zainteresowani taką formą nauki dla swoich dzieci.

Prosimy o przekazanie tej informacji potencjalnym zainteresowanym.