Informacja o naborze do  Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Hezjoda 15

  1. Rodzice dzieci urodzonych  w 2005 r. i dzieci urodzonych  w 2006 r. dokonują  zapisu do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 62 w terminie od 1 25 marca 2011roku.
    Kartę zgłoszenia można pobrać z strony internetowej www.nabór.poznan.pcss.pl lub w Szkole Podstawowej nr 62 przy ulicy Druskiennickiej.
  2. Rodzice dzieci urodzonych w 2004r., które uczęszczają w roku szkolnym 2010/2011 do przedszkoli miejskich dokonują zapisu do Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez przedszkola.
    Rodzice dzieci z przedszkoli niepublicznych i spoza gminy zanoszą wypełnioną kartę zgłoszenia do Szkoły Podstawowej nr 62  przy ulicy Druskiennickiej.
  3. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2010/2011 do Szkoły Podstawowej nr 62 i chcących kontynuować naukę od 1 września 2011r w Szkole Podstawowej  nr 1 przy ulicy Hezjoda 15 w terminie od 1 25 marca 2011r.muszą wypełnić kartę zgłoszenia, którą otrzymają od wychowawców klas.
  4. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2010/2011 do innych szkół podstawowych, a należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, mogą zapisać swoje dzieci do Szkoły Podstawowej nr1 w terminie od 1- 25 marca 2011r., pobierając i składając kartę zgłoszenia w Szkole Podstawowej nr 62 przy ulicy Druskiennickiej.

Wszystkie terminy i zasady naboru są dostępne na stronie internetowej  www.poznan.pl/oswiata/

Ostateczna decyzja w sprawie naboru nastąpi po podjęciu obowiązków służbowych przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 wybranego w drodze konkursu, który odbędzie się  31 marca 2011r.