Park Edukacji Ekologicznej „Strzeszyn” to wspólne przedsięwzięcie szkoły, rady osiedla oraz mieszkańców, którzy wierzą, że nauka w terenie, podczas bezpośredniej obserwacji przyrody i doświadczeń, jest najskuteczniejszą formą przyswajania wiedzy.

Zielony skrawek przy ul. Homera już dziś jest ciekawym miejscem przyrodniczym – stał się siedliskiem m.in. dwóch gatunków chronionych: traszki zwyczajnej oraz pazia królowej. Teren porastają rośliny łąkowe, krzewy i drzewa śródpolne. W obszarze tym znajduje się także zbiornik retencyjny, który jest siedliskiem kaczki krzyżówki, a także najbliższym wodopojem dla nietoperzy zamieszkujących okoliczne forty.

We wrześniu 2012 roku zrealizowano wstępną inwentaryzację przyrodniczą, uporządkowano teren, wytyczono ścieżki, które następnie zostały utwardzone. Przy ścieżkach ustawiono tablice edukacyjne opracowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół nr 9. Zadbano także o miejsce edukacyjne – pod wiatą chroniącą uczniów przed słońcem i deszczem ustawiono ławy, przy których można realizować lekcje w terenie. Zadbano także o komfort lęgowy kaczki krzyżówki, która otrzymała domek lęgowy umieszczony na zbiorniku wodnym.

W 2013 roku ukończono etap pierwszy realizacji projektu Park Strzeszyn. W kolejnych latach planowane są liczne nasadzenia drzew, rozbudowa infrastruktury parkowej (ławki, plac zabaw), umieszczenie w parku zabawek edukacyjnych, rozbudowa sieci ścieżek. Ważną część projektu stanowi budowa platformy internetowej, która będzie wirtualną biblioteką materiałów edukacyjnych do wykorzystania podczas przeprowadzania lekcji na terenie Parku. Mamy nadzieję, że Park stanie się miejscem spacerów rodzinnych dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

W środę, 30 stycznia 2013 roku, nastąpiło uroczyste otwarcie Parku. W tym dniu przedstawiciele Zespołu Szkół nr 9, Rady Osiedla Strzeszyn oraz Stowarzyszenia „Strzeszyn dla Dzieci” posadzili wspólnie drzewo – aby uwieńczyć dotychczasowe prace i zapoczątkować dalszy rozwój tego wyjątkowego miejsca.

Park w liczbach

  • koszt realizacji Projektu „Park Edukacji Ekologicznej – Strzeszyn wraz z internetową platformą edukacyjną (Etap I)” – 57 000,00 zł
  • 7 tablic edukacyjnych
  • wiata – miejsce na lekcje w terenie
  • domek dla kaczek
  • 270 m utwardzonych ścieżek

Projekt: „Park Edukacji Ekologicznej – Strzeszyn wraz z internetową platformą edukacyjną (Etap I)” jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia „Strzeszyn dla Dzieci”, Rady Osiedla Strzeszyn oraz Zespołu Szkół nr 9.

Projekt: „Park Edukacji Ekologicznej – Strzeszyn wraz z internetową platformą edukacyjną (Etap I)” realizowany jest dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 25 000,00 zł.