Diagnoza potrzeb społecznych ma na celu poznanie miejsca i mieszkańców, odpowiedzieć na pytania dotyczące “jak jest” na fyrtlu oraz służyć pomocą w planowaniu przedsięwzięć wspierających mieszkańców. Opracowanie kierowane jest zarówno do samych mieszkańców jak też instytucji, organizacji społecznych czy przedstawicieli Rady Osiedla Strzeszyn. Jest to pierwsze tego typu badanie na tym terenie, które – realizowane w mało sprzyjającym pandemicznym czasie – będzie wymagało pogłębienia w następnych latach.