Już w 27,07,2020 CIL Strzeszyn – Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza na Zjeść Strzeszyn
Szczegóły w wydarzeniu: